Riżorsi maħduma mill-Istudenti - hawnhekk issib materjal maħdum mill-istudenti nfushom; l-istudenti ġejjin minn skejjel differenti

Year SIX -  Primary School Students

1 Tieni Gwerra Intervista ta' Daniela Cassar Mallia man-nannu tagħha Pawlu Mifsud; is-Sur Mifsud jitkellem dwar il-memorji tiegħu minn żmien il-gwerra -  aqra >>>
2 Tieni Gwerra Intervista ta' James Busuttil man-Nanna Anġla  -  aqra >>>
Form ONE  - Secondary School Students
1 L-Istorja X'inhi l-ISTORJA? Preżentazzjoni powerpoint ta' Abigail Aquilina Form 1B Margaret Mortmer Jun Lyceum Sta Luċija -  ara preżentazzjoni >>>
2 Egypt The Egyptian Civilization - a powerpoint presentation by Luana Zerafa & Shanelle Caruana of  Carlo Diacono Junior Lyceum  Żejtun  - see presentation >>>>
3 Egypt The Egyptian Civilization - a powerpoint presentation by Martina Fava - Carlo Diacono JL -   see presentation >>>>>
4 Egypt The Egyptian Civilization - a powerpoint presentation by Veronique Abela & Yanika Camilleri of  Carlo Diacono Junior Lyceum - see presentation >>>>
5 Preistorja IL-PREISTORJA - powerpoint presentation maħduma minn Diane Portelli 1D Margaret Mortimer Junior Lyceum Sta Luċija - ara preżentazzjoni >>>>>
6 Rumani Ir-RUMANI - powerpoint presentation maħduma minn Janice Magri, Katrin Camilleri u Christine Galea, Form 1B  Margaret Mortimer JL Sta Luċija -  ara preżentazzjoni >>>>
7 Rumani Ir-RUMANI - powerpoint presentation maħduma minn Jessica Spiteri u Naomi Piscopo  Margaret Mortimer JL Sta Luċija  - ara preżentazzjoni >>>>>
8 Rumani Ir-RUMANI F'MALTA - powerpoint presentation maħduma minn Kimberly Borg u Ritianne Zammit  Margaret Mortimer JL Sta Luċija - ara preżentazzjoni >>>>>
9 Rumani Ir-RUMANI - powerpoint presentation maħduma minn Frederica D'Amato -  Margaret Mortimer JL Sta Luċija  -  ara preżentazzjoni >>>>>
10 Greece The GREEK CIVILIZATION - a powerpoint presentation by Katrin & Charlene Camilleri from Margaret Mortimer JL -  see presentation >>>
11 Eġittu Iċ-ĊIVILTĄ EĠIZZJANA - powerpoint presentation maħduma minn Ruth Attard, Form 1G  Margaret Mortimer JL Sta Luċija  -  ara preżentazzjoni >>>
12 Ancient Rome Presentation by Yana Bonello -Form1 Coral - Carlo Diacono Girls' Junior Lyceum - see presentation >>>>> (N.B. this presentation may take a few minutes to download - please wait!)
13 Ħarġa f'Malta aqra dwar ħarġa edukattiva b'emfasi fuq l-Istorja li għamlu grupp ta' studenti Għawdxin ma' l-għalliem tagħhom Mr Joseph Micallef - Michela Micallef  - aqra >>>>>
     
Form TWO  - Secondary School Students
1 Mdina Rapport dwar fieldwork storiku u treasure hunt li saru fl-Imdina 2006; rapport miktub minn Bjorn Farrugia li jattendi l-Liċeo tas-Subien San Ġużepp Corradino -  aqra >>>
2 Mdina Rapport dwar fieldwork storiku u treasure hunt li saru fl-Imdina 2006; rapport miktub minn Sean Żammit li jattendi l-Liċeo tas-Subien San Ġużepp Corradino - aqra >>>
3 Mdina Rapport dwar fieldwork storiku u treasure hunt li saru fl-Imdina 2006; rapport miktub minn Brincat li jattendi l-Liċeo tas-Subien San Ġużepp Corradino -  aqra >>>
4 Ħal Millieri ĦAL MILLIERI - il-knejjes tal-Lunzjata u ta' San Ġwann; informazzjoni fuq riċerka ta' David Ellul u Joseph Degabriele mil-Liċeo tas-Subien San Ġużepp Corradino -  aqra >>>
5 Mdina Rapport ta' Anthony Demicoli li jattendi Form 2A tal-Liċeo San Ġużepp Corradino wara żjara fl-Imdina -  aqra >>>
6 Ħal Millieri

Rapport ta' David Camilleri li jattendi Form 2A  tal-Junior Lyceum San Ġużepp Corradino; David żar il-Knisja ta' Ħal Millieri  - aqra >>>

7 Mdina L-IMDINA - powerpoint presentation maħduma minn David u Joseph li jattendu Form 2 fil-Liċeo San Ġużepp ta' Corradino -  ara preżentazzjoni >>>
8 Mdina Treasure Hunt ġewwa l-Imdina għall-Form 2s -  minn Mark - Liċeo San Ġużepp ta' Corradino Raħal Ġdid -  ara rapport >>>
9 Lista tal-Milizja kitba ta' Amy Xiberras, Agius de Soldanis Rabat Ghawdex, il-Lista tal-Milizja>>>>>   
     
Form Four  - Options
1 Unifikazzjoni ta' l-Italja u Malta Aqra essay ta' Mariana Grech li tattendi Liċeo tal-Bniet Maria Regina, dwar l-UNIFIKAZZJONI TA' L-ITALJA U MALTA - aqra>>>>
2 Emigrazzjoni fis-Seklu 19 Aqra essay ta' Laura Calleja li tattendi Liċeo tal-Bniet Maria Regina dwar l-Emigrazzjoni tal-Maltin fis-Seklu 19 - aqra>>>>