L-Ambjent  Mibni

Is-CD L-AMBJENT MIBNI hija produzzjoni tas-Sur George Calleja, Uffiċjal Edukattiv Prinċipali li jieħu ħsieb it-tagħlim tal-Istorja fl-Iskejjel Maltin.

 

X'fiha din is-CD? Fiha numru ta' preżentazzjonijiet powerpoint  li għandhom ikunu utli kemm għall-għalliema kif ukoll għall-istudenti. Aqra iktar >>>>>>>

Ara lista ta' preżentazzjonijiet (werrej) li jinsabu fuq is-CD L-AMBJENT MIBNI >>>>>>>>>>>>

 
Biex takkwista kopja ibgħat email lil: george.calleja@gov.mt