Miscellaneous:    Fittex  - f ' ordni alfabetiku
 
Fittex artiklu skond l-ittra:  A, B, C, D, E, F, Ġ, G, GĦ, H, Ħ, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Ż, Z

A

Abatija tad-Dejr - katakombi Paleokristjani fir-Rabat Malta (aqra)
Abyssinia
(Ethiopia): map (<>); article (<>)
Agrigento Sqallija: fdalijiet ta' tempji Griegi (<>)
Akropoli ta' Ateni: fdalijiet Griegi (<>)
Akwedott ta' Wignacourt: quiz>>>>aqra noti >>>>
Akwedott tal-Fawwara: aqra artiklu ta' Winston L Zammit >>>>>
Alcide de Gasperi aqra >>>>
Alhambra Granada Spanja: fdalijiet Mori >>>>>
Alsace-Lorraine - <aqra >>>>>
Aragona - il-berġa (<>); L-Imperu Aragoniz fil-Medju Evu, Sistema Fewdali, Alfonso V, Cardona u Monroi: aqra artiklu ta' James Sultana (<>
Aragoniżiaqra notiquiz 1 >>> quiz 2 >>>
Arazzi ta' Perellos - aqra artiklu li deher fit-
Times of Malta dwar ir-restawr ta' l-arazzi fil-Belġju - aqra >>>
Assedju l-Kbir 1565aqra notiaħdem taħriġara video dwar l-armamenti >>>>>; ara video fuq il-You-Tube >>>>; Għala t-Torok Attakkaw lil Malta - video >>>>>
Arkitettura f'Malta: stili arkitettoniċi: aqra; ara slide-show
Arkitettura f'Malta fis-Sekli 16, 17 u 18  -  Aqra artiklu ta' Michael Grech >>>
Arkitettura tal-Bini f'Malta - stili differenti - ilgħab logħba bl-istampi (<>)
Austria - 1848 revolutions >>>>
Awtoritą ta' l-Ippjanar - magħrufa wkoll bħala l-Planning Authority jew M.E.PA. Aqra iktar dwar kif il-MEPA tipproteġi l-Wirt Storiku Malti (<>)

B

Balkan Wars - read about the Balkans and the two Balkan Wars that sparked off the First World War -  read & see maps >>>>>>
Barumbara - read an article in English about the Barumbara or home for the pigeons (<>)
Batterija kanuni ta' Santa Marija fuq Kemmuna 1715: (<>)
Bażilika Biżantina f'Tas-Silġ Marsaxlokk - aqra >>>>
Belt Valletta: Aqra noti dwar il-bini tagħha >>>
Belt Valletta: Ara slide-show mibni minn Frank Testa dwar il-Bini tal-Belt Valletta u l-Personaġġi marbuta mal-bini tagħha (<>
Belt Valletta: fieldwork notes għall-printing; adattati għal Form 3 (<>); kummenti u risposti għal min imexxi l-fieldwork (<>)
Belt Valletta - Mappa Interattiva (<>)
Belgium - Independence 1830 - read>>>>
Bereġ tal-Kavallieri: ritratti u x'użu qed isir minnhom illum. (<>); ara iktar ritratti
Biblioteca: aqra
Bieb il-Belt - Putirjal (Porta Reale) - (<>)
Bieb Del Monte - it-tielet bieb fil-Belt - aqra >>>>
Bir Miftuħ: kappella (<>)
Birgu: storja ta' Belt Marittima Maltija - aqra
Birgu: Bidu tal-Kavallieri fil-Birgu - ara slide-show
Birgu: Mill-Birgu għall-Belt Valletta, belt kapitali ġdida - ara video >>>>>
Birgu - the forgotten city - an article by Winston Zammit M.A  read>>>>
Bismarck - his domestic policy after German Unification - read>>>>
Bistra
: katakombi paleo-kristjani fil-limiti tal-Mosta (<>)
Biżantini - bażilika Biżantina f'Tas-Silġ Marsaxlokk (aqra)
Biżantini - Dfin fil-Perjodu Paleo-Kristjan (aqra)
Biżantini - Fdalijiet Biżantini - (ilgħab logħba)

Bliet u Rħula f'Malta: quiz; żvilupp 1400 sal-lum (<>)
Bonniċi Ġanni: skultur (<>)
Borġ in-Nadur: aqra dwar tempju u abitazzjonijiet ta' Borġ in-Nadur fil-limiti ta' Birżebbuġa (<>)
Breakwater - Aqra dwar il-bini tal-breakwater 1903-1908 fi Zmien il-Ħakma Ngliza; artilu ta' Winston Zammit M.A. (<>)
British Rule in Malta - its early stages
 {A} Early British Rule -  Notes  |  Main Events  |  Worksheet
 {B} Alexander Ball's Rule -  Notes
 {C} Hildebrand Oaks and the Royal Commission 1811-12  -  Notes
 {D} British Rule 1800-1813  -  Worksheet
 {E} The Plague of 1813 - Notes Worksheet
 {F} Thomas Maitland's Rule - Notes  |  Worksheet
Brigantin: aqra dwar (<>)

C

Calvin - aqra dwar ir-Riforma ta' Kalvinu fl-Isvizzera - aqra>>>
Cambridge - Batterija u Forti -
Żmien il-Ħakma Ngliża -  (aqra)
Campbell - Fortizza (Fort Campbell) - aqra dwar l-aħħar fortizza mibnija mill-Inglizi f'Malta - aqra >>>>
Carapecchia (Romano) -
bosta xogħlijiet fuq stil Barokk f'Malta (aqra)
Caravaggio
: Michelangelo Merisi; ħajja u pittura: Aqra l-artiklu >>>>
Cart Ruts: (raddi tar-roti) huma x'aktarx ukoll fdalijiet ta' Żmien il-Bronż. Aqra dwar il-cart ruts tal-Mensija >>>

Ċ
ensiment ta' Ġilbertu aqra artiklu ta' Ray Spiteri
Chambray: l-istorja tal-Forti Chambray Għajnsielem Għawdex (<>)
Church-State Relations in Malta 1800-1900; research by Mr J Ungaro (<>)
Citizenship: a project; read about some interviews with people from Safi, a small Maltese village. Learn about their attitudes and compare them to those of other Europeans; a Euroclio workshop by Tony Pace; Name of project: From Residents to Citizens. (Read)
Ċittadella: il-belt ewlenija f'Għawdex - aqra >>>
Concepts in History Teaching: read article by George Calleja >>>
Concepts and skills in History Teaching - Adrian Zahra (an article that appeared in the Times of Malta 6.1.06) - read
Constitutional Development British Rule Quiz A Quiz B
Corradino Lines - aqra
Cottonera Fieldwork Option Groups - download a set of fieldwork notes suitable for History Option Groups: download>>>>>
Cottonera Lines - linja difensiva mibnija mill-Kavallieri - aqra
Cremona Envin: pittur (<>)
Crimean War (1854-56) - for History Option Groups - notes compiled my Joe Mangion (<>)

D

Darmanin Carlo: skultur (<>)
De Redin Granmastru: Tlettax-il Torri - NOTILISTA
Dejma: quiz >>>   /  aqra l-istorja ta' Nazju u d-Dejma >>>   /  
N
oti dwar il-Lista tal-Milizja >>>   /   il-Kumpanija tad-Dejma ta' Bir MIftuħ >>> /
Il-Lista tal-Milizja >>>
    /    il-Lista tal-Milizja fuq iz-Zwiemel >>>   /
Dejr - Abatija Tad-Dejr u l-katakombi Paleokristjani (aqra)
Demografija: quiz; żvilupp demografiku u problemi marbuta 1800 sal-lum (<>)
Deni Rqiq - Aqra FAQ
Dfin fil-Perjodu Biżantin jew Paleo-Kristjan (aqra)
Diacono Carlo: mużiċist (<>)
Difiża fi Żmien l-Ingliżi: quiz

Djar - żvilupp subborgi u villaġġi oħra sekli 19 u 20 - aqra

Discovery of the New World & other Important Voyages:
 {A} Early Discoveries in the East & West -  notes
 {B} Early Discoveries in the East & West - worksheet
 {C} European Overseas Colonization 16th & 17th Cent - notes
 {D} European Overseas Colonization 16th & 17th Cent - worksheet

 {E} Take a Quiz:  Quiz 1  ~  Quiz 2  ~  Quiz 3  ~  Quiz 4
 {F} Quiz consisting of 20 Multiple Choice Questions - Play>>>>

Dragut - aqra dwar il-mewt tiegħu waqt l-Assedju - aqra >>>>>
Dockyard
- Development of Malta as a Naval Base and the Malta Drydocks  - read
Domus Romana: quiz qasir; ara ritratti tal-fdalijiet Rumani fid-Domus (<>)
Drawwiet, tradizzjonijiet u festi Maltin - riċerka ta' Franck Testa - (aqra)
Drenaġġ: il-kwistjoni - aqra FAQ
Drenaġġ: is-sistema mdaħħla f'Malta - aqra l-artiklu fuq riċerka ta' Winston L Zammit
Drydocks - Development of Malta as a Naval Base and the Malta Drydocks  - read >>>>
Dwejra - it-Torri tad-Dwejra Għawdex: aqra

E

Economic and Social Issues in 19th Century Malta - Settlements, Health, Transport, Water Supply, Drainage, Industry etc...  {NOTES}
Edukazzjoni
: Żvilupp 1800-2000 -  aqra; Skejjel f'Malta fl-1831: aqra riċerka ta' Winston L Zammit (<>)
Eġizzjani: ċiviltą tal-qedem - aqra kitba | powerpoint presentations:  AB, C
Ekumeniżmu fi Żminijietna - aqra
Ekonomija: minn ekonomija ta' fortizza għal struttura ekonomika ġdida: (aqra); L-Ekonomija mill-Kavallieri sal-lum - (aqra)
EMPATHY - read an article by Leonard Grech PEO - read>>>>
Emigrazzjoni: ara noti

Emigrazzjoni tal-Maltin Seklu 19 - aqra essay ta' Laura Calleja - aqra>>>>
Enlightenment: notes for students and teachers prepared by Mr Ray Spiteri M.A Subject Coordinator (read)
EWRO - dħul ta' l-Ewro f'Malta:  quiz bil-kitba  | quiz interattiv |
Powerpoint Presentation by Mr George Calleja (Principal Educ Officer) | 
links relevanti

F

Fascism: rise of Fascism in Italy: Benito Mussolini by John Mangion (<>); further notes in point form by Ms Louise Fiott (<>)
Feniċi: fdalijiet f'Malta - aqra kitba
Ferrovija: jew trejn - aqra >>>>
Festi u Tradizzjonijiet Maltin- artiklu fuq riċerka ta' Franck Testa - (aqra)
Fewdaliżmu
: ara noti; MONROI - Sid Fewdali? il-veritą dwaru; aqra artiklu ta' James Sultana (<>)
Fieldwork at Cottonera for History Option Groups - download a set of fieldwork notes suitable for History Option Groups: download>>>>>
Firenzuola Lines - linja difensiva mibnija mill-Kavallieri - aqra
The French in Malta:
 {A
} Invasion and Capitulation | Notes
 {B} French Administration of Malta Notes
 {C} The French Blockade | Notes
 {D} Malta under the French | Worksheet
Forti u Batterija Cambridge - aqra
Forti Chambray: l-istorja tal-Forti Chambray Għajnsielem Għawdex (<>)
Forti Garzes fl-Imġarr Għawdex (Aqra)
Forti Manoel - mibnija mill-Kavallieri fil-Port il-Kbir - aqra
  |  ara photosynth >>>>>  | photosynth kif jidher il-Forti Manoel mill-Belt Valletta >>>>>>>
Forti Ricasoli - mibni mill-Kavallieri - aqra
Forti San Mikiel - fortizza mibnija mill-Kavallieri fl-Isla - aqra
Forti Sant Anġlu - aqra  |   ara photosynth >>>>
Forti Sant Jiermu - aqra
Forti Tig - aqra
Fortifikazzjonijiet {Kavallieri & Inglizi} - ara website interessanti, koordinata minn Dr S Spiteri dwar il-fortifikazzjonijiet -  fittex >>>>
Fortifikazzjonijiet ta' l-Ingliżi: aqra noti; prezentazzjoni; aqra artiklu fuq riċerka ta' Winston Żammit
Fortifikazzjonijiet tal-Kavallieri f'Malta - aqra noti
Fortifikazzjonijiet tal-Kavallieri f'Malta - ilgħab logħba bl-istampi (<>)
Forti Verdala - aqra dwar forti mibni mill-Ingliżi li llum sar skola (<>)
France 1814-1871: (a) Outline of French History (b) take quiz 1  (b) take quiz 2
French Revolution: various articles and resources intended mainly for History Option Groups (<>)
From RESIDENTS to CITIZENS - through a number of interviews with the people of Safi, a small Maltese village c.a. 1800 inhabitants, Tony Pace tries to analyse a small community's attitude towards European Citizenship. (<>)
Franċiżi f'Malta: aqra noti; il-Wasla f'Malta: quiz; l-Imblokk: quiz; Rewwixta tal-Maltin: quiz; Riformi tal-Franċiż i f'Malta: quiz; Tkeċċija: quiz.
Funtana ta' Wignacourt - Ara clip fuq il-YouTube dwar il-funtana li darba kienet Pjazza San Ġorġ u llum tinsab fi Ġnien San Filippu fil-Furjana: ara clip >>>>>>>
Furjana, fortifikazzjonijiet - mibnija fi Zmien De Paule - aqra

Ġ

Ġan Franġisk Abela - kittieb ta'  l-ewwel storja ta' Malta (<>)
Ġebel Ciantar - sit ta' Żmien il-Bronż (<>)
Ġ
gantija Għawdex (<>); iktar stampi u artiklu dwar il-Ġgantija (<>)
Ġonna tal-Kmand fi Żmien Alexander Ball - artiklu bl-Ingliż (<>)

G

German Unification - see brief notes >>>>>   ~  more detailed notes >>>>
Girgenti -
il-Palazz tal-Girgenti -  aqra >>>
Girna -
read article in English about the Maltese Girna (<>)
Granmastri ta’ l-Ordni
f’ Malta (1530 – 1798) - lista   Fittex >>>>
Great Depression 1930s USA (<>)
Griegi: Aqra riċerka ta' Frank Testa dwar iċ-ċiviltą antika tal-Greċja (<>); dwar it-Tempji Griegi madwar il-Mediterran (<>); aħdem  quiz 1quiz 2
Gwerra: l-Ewwel Gwerra - quiz; noti
Gwerra: Tieni Gwerra Dinjija: intervista; presentation >>>>>

Gwerra: filmat bit-Taljan dwar Malta qabel il-Gwerra - ara >>>>>>>

GĦ

Għar Dalam Birżebbuġa (<>)  |   Ara video dwar Għar Dalam, Mużew u Għar >>>>>
Għar il-Kbir -  aqra dwar it-trogloditi, jew nies li kienu jgħixu fl-għerien (<>); read an article about the troglodytes at Għar il-Kbir, by Keith Buhagiar (<>) Tour virtwali tal-Għar il-Kbir >>>>>
Għarab f'Malta:  Noti (<>);  Quiz qasir dwar l-oqbra Għarab fid-Domus Romana (<>); Noti dwar Oqbra Għarab fir-Rabat (<>); Logħba dwar il-fdalijiet ta' l-Għarab (Ilgħab)
Għid il-Kbir -  aqra dwar l-oriġini ta' dil-festa >>>>
Għorfa - the għorfa - read an article in English about the Maltese Għorfa (<>)

Ħ

Ħal Millieri Kappella: (<>)
Ħal Millieri - aqra dwar ir-raħal mitluf ta' Ħal Millieri u l-Knejjes tal-Lunzjata u ta' San Ġwann fuq riċerka ta' żewġ studenti tal-Form 2, David Ellul u Joseph Degabriele mil-Liċeo San Ġużepp ta' Corradino (aqra)
Ħal Resqun - Paleo-Christian Catacombs limits of Gudja: read (<>); See map showing catacombs found in SE Malta (<>); aqra dwar is-sejba mill-ġdid ta' dawn il-katakombi fl-2006 waqt xogħlijiet ħdejn l-ajroport tal-Gudja (<>)
Ħaġar Qim (<>)
Ħaġar Qim u Mnajdra: fieldwork - noti li tista' tipprintja biex teħodhom miegħek fuq il-post (<>)
Ħalsaflieni Ipoġew (<>)

Ħ

Holocaust: {A} the main events leading to the Holocaust, by Zita Turgeman of Yad Vashem (<>);
{B} Tony Pace attends a Council of Europe Seminar in Bratislava Slovakkia about the Holocaust; Read his report: (read).
{C} Ray Spiteri attends a Council of Europe Seminar in Zagreb Croatia about the Holocaust; read his report (read)

I

Identią Maltija - ara preżentazzjoni ta' Bernard Cauchi & M Grech (<>); aqra artiklu ta' Bernard Cauchi & Michael Grech (<>)
Immunitą Ekkleżjastika - L-istorja ta' l-irħama NON GODE - riċerka u kitba ta' Guido Lafranco (<>)
Industrial Revolution - by Franck Testa - in Maltese (<>)
Industrija Maltija fil-Medjuevu - quiz
Inkwizizzjoni f'Malta: FAQ dwar l-Inkwizizzjoni f'Malta - aqra FAQ
Inquisition - the Maltese Inquisition:
 {A} The Inquisition 1575 - 1798:  Notes | Worksheet
 {B} Life in Prisons -  Notes | Worksheet
 {C} The Inquisition - Case Studies

Isla - belt imdawra bis-swar - aqra
Istanbul - jew Kostantinopli; il-kapitali ta' l-Imperu Biżantin (aqra)
Isouard Nicolņ: mużiċist (<>)
Italy - Unification - brief notes >>>   ~   detailed notes >>>>   ~  
Map of Italian Unification >>>

I

Jiem Nazzjonali Maltin: Sinifikat - ara slide-show
Jiem Nazzjonali (Sinifikat) - noti dwar is-sinifikati; preżentazzjoni ppt >>>>>
Jum il-Ħelsien: noti; quiz
Jum il-Vitorja: noti; quiz; silta qari dwar il-kxif tal-monument
Jum ir-Repubblika: noti; quiz
Jum is-Sette Giugno: noti; quiz
Jum l-Indipendenza: noti; quiz

K

Kaless - aqra >>>
Kalvinu - Aqra dwar ir-Riforma ta' Kalvinu (Calvin) fl-Isvizzera - aqra >>>>
Kampanja Maltija: aqra noti; ħsara ambjentali: aqra noti; karatteristiċi fil-Kampanja Maltija:aqra noti ta' Frank Testa (<>) ara stampi tal-karatteristiċi ewlenin li wieħed għadu jara fil-kampanja Maltija llum (<>)
Kanal ta' Swejs: aqra artiklu ta' Frank Testa (<>)
Kartaġiniżi: fdalijiet f'Malta - aqra noti
Kartaġni Tuneżija: fdalijiet klassiċi (<>)
Kastell Sant Anġlu - aqra
Kastellanija: il-qorti fi żmien il-kavallieri - aqra
Kastilja: berġa (<>)  | ara photosynth >>>>>
Katakombi tal-Bistra: katakombi paleo-kristjani fil-limiti tal-Mosta (<>)
Katakombi ta' Ħal Resqun - Paleo-Christian Catacombs limits of Gudja: read (<>); See map showing catacombs found in SE Malta (<>)
Katakombi ta' Sant Agata - Rabat; kupless storiku (aqra)
Katakombi ta' San Pawl - katakombi Paleo-Kristjani fir-Rabat (aqra)
Katakombi tad-Dejr - katakombi Paleokristjani fin-Nigret Rabat Malta (aqra)
Katakombi tal-Mintna - katakombi Paleokristjani fl-Imqabba (aqra)
Katakombi tas-Salini - katakombi paleokristjani (aqra)
Kavallieri: il-bidu minn Ġerusalemm sa Malta - aqra
Kavallieri: bidu f'Malta (1530-1565) - aqra; quiz; Kavallieri fil-Birgu: slide-show; quiz qasir
Kavallieri: bini importanti fil-Belt; ilgħab logħba bl-istampi (<>)
Kavallieri: fortifikazzjonijiet NOTI (<>)
Kavallieri: fortifikazzjonijiet 1530-1566: quiz qasir (<>)
Kavallieri: fortifikazzjonijiet fil-Kottonera: quiz qasir (<>)
Kavallieri: fortifikazzjonijiet madwar il-kosta: quiz qasir (<>)
Kavallieri: Proġetti Importanti NOTI (<>); ara slide-show ta' Brian Zammit, student B.Educ, dwar il-proġetti importanti tal-Kavallieri f'Malta (<>)
Kavallieri: il-qagħda tal-Maltin taħt il-Kavallieri - ara WORKSHEET ta' M Claire Zammit
Kavallieri: qawwa fuq il-baħar (<>)
Kavallieri: it-tmexxija tal-Kavallieri f'Malta - ara NOTI ta' M Claire Zammit
Kavallieri: Arkitettura - ara slide-show
Knejjes fil-Belt: quiz qasir
Knejjes u Kappelli fil-Belt Valletta - Ara lista tagħhom u fittex informazzjoni u ritratti tagħhom (<>); aqra artiklu dwar l-oriġini tagħhom (<>)
Knisja Konventwali ta' San Ġwann - Belt Valletta (<>)
Knisja San Girgor Zejtun -
Work Directive ippreparata minn Mr Alex Cutajar - fittex>>>>
Knisja ta' Sant Anna - fil-kastell Sant Anġlu (<>)
Knisja Sta Katarina - Belt Valletta (<>)  |  ara photosynth >>>>>
Knisja tal-Vitorja - Belt Valletta (<>)  |  ara photosynth >>>>
Kolera 1865: il-mixja ta' l-epidemija. Aqra l-artiklu fuq ir-riċerka u l-kitba ta' Winston L Zammit (<>)
Kolossew - fdal Ruman f'Ruma >>>>>
Konfoffa ta' l-ilsiera: ara notiquiz
Konkatidral ta' San ĠwannAqra; Quiz qasir;  Ara photosynth tal-Konkatidral maħdum minn Christian Formosa >>>>>  |  Il-faċċata tal-Konkatidral >>>>
Kostantinopli jew Istanbul - il-kapitali ta' l-Imperu Biżantin u wara belt kapitali ta' l-Imperu Ottoman (aqra)
Kostituzzjonijiet Maltin: noti; quiz
Kristallnacht: an orgy of violence against the Jews: (<>)
Kruċjati: aqra noti     Preżentazzjoni dwar il-kruċjati ta' Franck Testa (<>)
Kummissjoni Rjali 1836: xi noti - Aqra artiklu
Kummissjoni Rjali 1878 u Sir Patrick Keenan - Aqra FAQ
Kwistjoni tad-Drenaġġ - Aqra FAQ
Kwistjoni tal-Lingwa: ara FAQ; ara artiklu ta' Winston Zammit - aqra >>>

L

LAUGHTER - good medicine (read)
League of Nations (<>)
Libertą ta' l-istampa: noti >>>>
Lingwa Maltija -  Lsien Malti -  aqra>>>>>
Lista tal-Milizja: aqra noti; ara l-lista; ara lista ta' dawk fuq iz-ziemel; il-Kumpanija tad-Dejma ta' Birmiftuħ - aqra >>>>>; kitba ta' Amy Sciberras Form 2 >>>>

M

Maitland Thomas - Quiz A Quiz B
Malaterra Goffredu - Patri Benedittin li kiteb ir-rakkonti tal-Konti Ruġġieru (<>)
Malta - old photos - see presentation A >>>>  |   Presentation B >>>>
Malta fl-1770 - (fl-aħħar tas-Seklu 18) minn Winston L Zammit (<>)
Malta Drydocks - Malta as a Naval Base and the Malta Drydocks  - read
Manoel, fortizza - mibnija mill-Kavallieri fil-Port il-Kbir - aqra

Mattia Preti
- is-surmast tal-Barokk -  Aqra
Mdina: l-istorja tal-belt kapitali l-qadima - aqra >>>>
Mdina fieldwork & treasure hunt: aqra dwar mawra fl-Imdina mill-iskola San Gużepp ta' Corradino fejn matulha l-istudenti ħadmu fieldwork notes u ħadu sehem fi treasure hunt (<>); ara l-FIELDWORK NOTES; akkwista kopja tat-TREASURE HUNT; aqra rapporti ta' l-istudenti Bjorn Farrugia (<>), Sean Zammit (<>) u Ian Brincat (<>)
Mdina
: Restawr minn Mondion (<>)
Mdina: Dokumentarju forma ta' slideshow >>>>>
Medju Evu - aqra tagħrif u ara stampi fuq riċerka ta' Franck Testa (aqra)
Mensija Cart Ruts - aqra (<>)
M.E.P.A - magħrufa wkoll bħala l-Planning Authority jew l-Awtorita` ta' l-Ippjanar. Aqra iktar dwar kif il-MEPA tipproteġi l-Wirt Storiku Malti (<>)
Michaelangelo Buonarroti - Preżentazzjoni >>>>>>>
Mikiel Anton Vassalli: quiz  |  aqra dwaru >>>>>
Mintna - katakombi Paleokristjani fl-Imqabba (aqra)
Mixta - għerien qrib Għajn Abdul u d-Dwejra f'Għawdex (<>)
Mnajdra - tempji megalitiċi fil-limiti tal-Qrendi (<>)
Monroi Gonsalvo u Cardona: quiz;
MONROI: il-veritą dwaru; aqra artiklu ta' James Sultana (<>)
Mqabba - il-Knisja Parrokkjali - aqra >>>
Mtieħen tar-Riħ - aqra

Mużew tal-Folklor Għarb Għawdex - aqra >>>>
Mużew tal-Arkeoloġija, Valletta - ara video fuq il-You-Tube dwar il-fdalijiet >>>>>>

N

Nani Antonio -  (<>)
Napoleon Bonaparte - career & rise to fame (<>)
Naval Base under the British - the Development of Malta as a Naval Base and the Dockyard -  read
Navy of the Order: researched by Winston Zammit -  read
Nazism: the rise of Nazism in Germany - article by Joe Mangion (<>); points by L Fiott (<>)
Neolitiku: ara noti (<>)
Ngliżi f’Malta: Aspirazzjonijiet Tal-Maltin u Bidu tat-Tmexxija Ngliża (NOTI) & (QUIZ); Malta 1800-1848: Aqra riċerka ta' Frank Testa (<>); Malta 1887-2000: Aqra riċerka ta' Frank Testa (<>); In-Nazzjon Malti: ara preżentazzjonijiet ippreparati minn Franck Testa (<A>) (<B>)
Non Gode..... - L-istorja ta' l-irħama NON GODE .....  u l-Immunitą Ekkleżjastika - riċerka u kitba ta' Guido Lafranco (<>)
Normanni: bidu, espansjoni fl-Ewropa, riċerka ta' Franck Testa (aqra)
Normanni: in-Normanni fl-Ewropa - aqra
Normanni: in-Normanni fi Sqallija u Malta - aqra

Nurremberg Race Laws: Nazi laws in Germany directed mainly against the Jews: (<>)

O

Omnibus: aqra artiklu ta' Winston L Zammit (<>)

ORDER OF ST JOHN in Malta: (a set of notes and worksheets prepared by Mr Ray Spiteri - History Option Groups Form 3)
{A} Granting of Malta & Tripoli to the Order - Notes
{B} Granting of Malta & Tripoli to the Order - Worksheet
{C} First Years of the Order in Malta - Notes
{D} Events leading to the Great Siege of 1565 - Notes
{E} Early Years of the Order - Worksheet
{F} Events leading to the Great Siege - Worksheet
{G} The Great Siege of 1565 - Worksheet
{H} The Consequences of the Victory of the Great Siege - Notes
{I} The Consequences of the Victory of the Great Siege - Worksheet

ORDER OF ST JOHN AND ITS NAVY
{A} Naval Establishments of the Order:  Notes | Worksheet Other Notes
{B} the Corso: Notes | Worksheet

ORDER OF ST JOHN - IMPORTANT PROJECTS -
{A} Valletta & the Three Cities -  Notes  |  Worksheet
{B} The Restoration of Mdina -  Notes | Worksheet

The Decline of the Order:
 {A} The Rising of the Priests - Notes | Worksheet
 {B} The Effects of the French Revolution - Notes Worksheet 1  |  Worksheet 2

P

Pace Carmelo: mużiċist (<>)
Paestum Napli: fdalijiet Griegi (<>)
Palazz ta' San Anton: aqra u ara ritratti (<> ara preżentazzjoni >>>>>>>
Palazz tal-Granmastri:  (<>)
Palazzo Falzon Mdina: (<>)
Palazz Verdala: (<>)
Partiti Politiċi: żvilupp (<>)
Patrick Keenan u l-Kummissjoni Rjali 1878 - Aqra FAQ
PHILATELY - (Stamps) - Teaching Maltese History through STAMPS: read article by Winston L Zammit
Piramidi Eġittu: fdalijiet (<>)
Pisani Lazzaro: pittur (<>)
Planning Authority - magħrufa wkoll bħala l-Awtoritą ta' l-Ippjanar jew M.E.PA. Aqra iktar dwar kif il-MEPA tipproteġi l-Wirt Storiku Malti (<>)
Political People: Anarchist, Capitalist, Communist, Reactionary, Socialist (<>)
Porta Del Monte - Porta Marina / Victoria Gate: it-tielet bieb fil-Belt - aqra >>>>
Preistorja: aqra noti; FAQ - frequently asked questions (<>); Ara Preżentazzjoni ta' Franck Testa dwar il-Preistorja(<>); aqra l-artiklu Eurpe's Oldest Civilizations ta' Mark Miceli Farrugia (aqra >>);
Mappa Preistorika Interattiva (<>);
Preistorja: aqra ricerka ta' James Sultana
Preistorja Maltija bl-istampi: (<>)
Puniċi: Fdalijiet Puniċi fil-Gżejjer Maltin - logħba A (ilgħab); logħba B (ilgħab); bini Puniku fiż-Żurrieq (aqra)  oqbra (aqra)

Q

Qagħda Strateġika ta' Malta f'nofs il-Mediterran: aqra
Quizzes għall-Options - aħdem sensiela ta' quizzes biex tirrevedi x-xogħol li sar fl-Option Groups tal-History - fittex u aħdem>>>>

R

Rapport tal-Kummissarji tal-Kavallieri 1524 - aqra >>>>
Ras il-Wardija -
Santwarju Puniku (aqra)
Razzett Malti
- riċerka ta' Winston L Zammit (<>)
Remembrance Day - 27th January; read about the date set by the Council of Europe as a Day for Remembering about the Holocaust (<>)

RENAISSANCE
Renaissance Notes - prepared by Ray Spiteri M.A.; suitable for Form 3 History Option Groups (see notes)
Renaissance Worksheets - prepared by Ray Spiteri M.A.; suitable for Form 3 History Option Groups (see worksheets)
Renaissance Case Studies - prepared by Ray Spiteri M.A (see case studies)
Renaissance - Quizzes -   Quiz 1  |  Quiz 2  |  Quiz 3  |  Quiz 4; Take another Quiz about the Renaissance with 20 multiple choice questions - play quiz>>>>

REFORMATION -
notes and worksheets about the Protestant Reformation and the Catholic Counter-Reformation - Notes and Worksheets prepared by Mr Ray Spiteri M.A. Subject Coordinator:

{A} the Catholic Church in the Later Middle Ages Notes | Worksheet
{B} Martin Luther and the German Reformation - Notes | Worksheet
{C} The Swiss Reformation and the Rise of Calvinism -  Notes
{D} The Reformation in England - Notes
{E} The Protestant Reformation in Switzerland & England - Worksheet
{F} The Catholic Counter-Reformation - Notes | Worksheet Quiz
{G} The Reformation Politics - notes & eyewitness accounts

{H} The Present Day - Ecumenism - Notes
{I} Ir-Riforma Kalvinista - aqra >>>>
{I} Play a Quiz about the REFORMATION - Quiz1 | Quiz2 | Quiz3 | Quiz4
{J} Play a multiple choice quiz about the Reformation: play>>>>

Restawr u Konservazzjoni: proġetti (<>) Knisja Sta Katarina (<>)
Reviżjoni Form 5 - eżami annwali - ara preżentazzjoni ta' James Sultana
Riforma Protestanta: aqra noti
Ricasoli, Forti - mibnija mill-Kavallieri - aqra
Rinaxximent: quiz; aqra noti; Aqra u ara stampi marbuta mar-RINAXXIMENT - riċerka ta' Franck Testa (aqra)
Rinella: il-forti u l-kanun - aqra
Rivoluzzjoni Industrijali - preżentazzjoni u riċerka ta' Franck Testa (<>)
Ruhr - region contested between Germany and France (<>)
Rumani: noti - aqra; iktar noti;Triq Rumana fix-Xemxija (<>)
Rumani: l-Imperu - quiz; noti
Rumani: fdalijiet Rumani; logħba bl-istampi (<>); ilgħab logħba oħra (<>)
Russian Revolution 1917 - notes (<>
Russo-Turkish War 1877-78 (notes compiled by John Mangion)
Rvell tal-Qassisin: quiz; noti; il-Granmastru Ximenes u l-Irvell tal-Qassisin - W Żammit (<>)

S

Saar - region contested between France and Germany (<>)
Sabratha Libja: fdalijiet klassiċi (<>)
Sacra Infermeria: l-isptar ta' l-Ordni - aqra
Safi - a small village; read about milestones in its social history & see photos (<>)
Safi - read about the village and its historical remains (read)
Safi - photo gallery of Safi (See photos)
Safi - a project in Citizenship: read about some interviews with people from Safi, a small Maltese village. Learn about their attitudes and compare them to those of other Europeans; a Euroclio workshop by Tony Pace; Name of project: From Residents to Citizens. (Read)
Saħħa Pubblika (fl-aħħar 200 sena) - Ara FAQsAra Slide-Show;
Saħħa Pubblika u Mediċina fi Żmien il-Ħakma Ngliża: ara artiklu ta’ Frank Testa (<>)
Salini - katakombi paleokristjani (aqra)
San Anton - il-Palazz ta' San Anton H'Attard >>>>>>
San Girgor - il-festa tradizzjonali (Festa S Girgor); il-Knisja (<>); ritratti (<>); work directive biex tinħadem waqt zjara edukattiva, ippreparata minn Alex Cutajar - fittex >>>
San Ġwann: il-knisja konventwali - Aqra; Quiz qasir; Ara photosynth ta' Christian Formosa >>>>>
San Luqa (sptar) - il-bidu tiegħu fl-1930 - minn Michael Galea (<>)
San Mikiel - fortizza mibnija mill-Kavallieri fl-Isla - aqra
San Pawl: fl-Atti; postijiet marbuta miegħu;
San Pawl - Katakombi Paleo-Kristjani fir-Rabat (aqra)
Sant'Agata Rabat: Kumpless Storiku - Kripta, Knisja, Katakombi u Mużew (<>)
Sant' Anna - knisja fil-Kastell Sant' Anġlu - aqra >>>>
Sant'Jiermu - forti mibni mill-Kavallieri - aqra
Scheme of Work - Sample General Scheme of Work for 6 weeks teaching practice - by Dr Yosanne Vella
Schleswig-Holstein Question: read and see map (<>)
Sciortino Antonio: skultur (<>)
Senglea - belt imdawra bis-swar - aqra
Servizz ta' Tobba tal-Gvern fi Żmien il-Ħakma Ngliża: aqra artiklu ta' W L Zammit dwar is-suġġett (<>)
Sette Giugno: quiz; noti; Djarju ta' Spiru; Artiklu ta' Frank Testa dwar l-irvellijiet tas-Sette Giugno u l-kawżi li wasslu għall-istess irvell (<>)
Skejjel f'Malta fl-1831: aqra riċerka ta' Winston L Zammit (<>)
SKILLS: Concepts and skills in History Teaching - Adrian Zahra (an article that appeared in the Times of Malta 6.1.06) - read
Skorba: l-ewwel griebeġ f'Malta (<>)
Sptar San Luqa - il-bidu tiegħu fl-1930 - minn Michael Galea (<>)
Sptarijiet f'Malta: fatti u figuri (<>)
Stamps - Teaching Maltese History through STAMPS: read article by Winston L Zammit
Stil ta' Ħajja tal-Maltin: (<>)
Stili Arkitettoniċi f'Malta -  Ilgħab logħba bl-istampi (<>);  aqra noti dwar l-istili differenti (<>); ara powerpoint presentation (<>); aqra artiklu ta' Michael Grech dwar l-Arkitettura fil-bini fis-Sekli 16, 17 u 18 (<>)   
Studju - kif tistudja; gwida mid-Dipartiment tal-Guidance Corradino (<>)
Sudetenland (<>)

T

Ta' Ġawhar - torri tond, fdal Ruman fil-limiti ta' Ħal Safi (<>)
Ta' Ħaġrat - Mġarr  (<>)
Tad-Dejr - Abatija tad-Dejr; katakombi Paleokristjani fir-Rabat Malta (aqra)
Tal-Ħarba Chapel - Valletta Waterfront (<>)
Tal-Mintna - katakombi Paleokristjani fl-Imqabba (aqra)
Tal-Wilġa - torri tond Ruman limiti ta' l-Imqabba (<>)
Tapestries sponsored by Grandmaster Perellos - read an article about their restoration in Belgium, an article appearing in the
Times of Malta -  read >>>>
Taqsimiet Prinċipali ta' l-Istorja Maltija: aqra
Tarxien: Tempji Megalitiċi (<>); Iktar informazzjoni miġbura minn Rodianne Gatt u Rebecca Micallef (aqra); ara video dwar It-Tempji ta' Ħal Tarxien (video >>>)
Tas-Silġ - Bażilika Biżantina f'Tas-Silġ Marsaxlokk (aqra)
Tas-Silġ: fdalijiet Puniċi (<>); Arkeoloġija f'Tas-Silġ (<>); Punic legacy at Tas-Silġ, article by David Lindsay (<>) aerial photo of Tas-Silġ (<>)
Teatru Rjal - imwaqqa' fit-Tieni Gwerra Dinjija - aqra >>>>
Tempji Megalitiċi fil-Gżejjer Maltin: FAQ (<>); aqra dwar il-bini tagħhom (<>)
Tig, forti mibni mill-Kavallieri - aqra
Tmexxija Ngliza: Malta 1800-1848: artiklu riċerkat minn Frank Testa
Torrijiet ta' Wignacourt - fil-Bajjiet Ewlenin: (Aqra u ara stampi)
Torrijiet De Redin: Tlettax-il Torri - NOTILISTA
Torri Garzes fl-Imġarr Għawdex (Aqra)
Torrijiet Rumani f'Malta - Aqra dwar Tal-Wilġa, Ta' Ġawhar eċċ. (<>)

Torri San Lucjan - Marsaxlokk (<>)
Torri San Tumas - Marsascala (<>)
Torri Sant Agata - it-Torri l-Aħmar (<>)
Torri Santa Marija Kemmuna (<>)
Torri ta' Ġawhar Safi - fdal Ruman f'Malta (<>)
Torri tad-Dwejra - Għawdex (<>)
Torri tal-Wilġa - torri tond Ruman limiti ta' l-Imqabba (<>)

Torri Wignacourt San Pawl il-Baħar (<>)
Tradizzjonijiet u festi - artiklu fuq riċerka ta' Franck Testa - (aqra)
Trasport f'Malta
: aqra; ara slide-show (<>); Aħdem QUIZES dwar it-trasport f'Malta: Quiz A (<>); Quiz B (<>); Quiz C (<>);  Quiz ieħor >>>
Treaty of Berlin 1878 (see clauses and map)
Treaty of San Stefano 1878 (see clauses and map)
Tren jew ferrovija - aqra u ara ritratti
Tsar Nicholas II of Russia - notes compiled by John Mangion (<>)
Tumas Dingli - arkitett (<>)

U

Unification of Italy - brief notes >>>>
Unjoni Ewropea
-
Kif bdiet? Liema kienu t-trattati prinċipali li wasslu għall-Unjoni Ewropea kif nafuha llum? (aqra)

V

Valletta - what's underneath it? An article by Noel Grima - read>>>
Valletta - sensiela ta' worksheets dwar il-Bini tal-Belt - aħdem >>>>
Valletta -  see presentation called - Nostalgic Valletta >>>>>
Valletta - ara preżentazzjoni dwar il-portijiet u l-fortifikazzjonijiet madwarhom  (<>)
Valletta - Bini Importanti fil-Belt, video fuq il-You-Tube >>>>
Vassallo Paolino
: mużiċist (<>)
Verdala Fort - aqra dwar forti li llum sar skola G Despott (<>)
Verdala Palazz - aqra dwar il-Palazz Verdala limiti tal-Buskett Rabat >>>>>
Victoria Gate: it-tielet bieb fil-Belt - aqra >>>> - aqra iktar >>>
Victoria Lines: aqra noti; ara ritratti
Vilel Rumani: aqra dwar il-vilel Rumani misjuba fil-Gżejjer Maltin (aqra)
Vjaġġi, toroq ġodda u esploraturi: aqra; quiz

W

Wallachia and Moldavia - modern Rumania (see map)
Weimar Republic - Germany between the two World Wars (<>); Weimar - the German City (<>)
Wignacourt: aqra dwar It-torrijiet ta' Wignacourt: San Luċjan, S Tumas, Sta Marija, Torri Wignacourt f'San Pawl il-Baħar (<>)
Wignacourt & Caravaggio - read article in Times of Malta 9.11.07 >>>>
Wilġa - torri Ruman f'Tal-Wilġa limiti ta' l-Imqabba (<>)
Wirt Kulturali Malti fl-arti: pitturi, muzicisti u skulturi Maltin
Wirt Medjevali Malti: ara lista tal-fdalijiet prinċipali >>>>>>
Wirt Preistoriku Malti: noti; il-preistorja; Quiz dwar il-Bidu tal-Bniedem
Wirt Puniku f'Malta: (<>)
Wirt Ruman: quiz; noti
Workbook - Form 4 Secondary; dealing with 19th and 20th Century Maltese History: (for Form 4 History students & teachers)  read article by George Calleja
Workbooks Forms 3, 4 & 5 - aqra dwar sett ta' tliet workbooks / textbooks għall-klassijiet il-kbar ta' l-iskejjel sekondarja mis-sena skolastica li tibda Settembru 2009 -  aqra >>>>>
WORKSHEETS FOR OPTION GROUPS - download a set of worksheets prepared by History (Option) teachers during In-Service Course C05/10 July 2010. These resources were edited by Mr George Calleja EO History (download >>>>>)
World War I - causes (<>); map before War (<>); map after war (<>); map of countries involved in war (<>); League of Nations (<>)
World War II - ara preżentazzjoni animata dwar l-avvanz tan-Nażi u wara t-telfiet li ġarrbu >>>>>

X

Xemxija - oqbra Preistoriċi qrib San Pawl il-Baħar (<>)

Ż

Żabbar - il-Knisja Parrokkjali - aqra >>>
Ż
ahra Francesco: pittur (<>)
Żejtun - Knisja Arċipretali - aqra >>>>
Żmien il-Bronż: aqra dwar tempju u abitazzjonijiet ta' Borġ in-Nadur fil-limiti ta' Birżebbuġa (<>)
Żmien l-Ingliżi: silta għall-qari (<>); kostituzzjonijiet - quiz (<>)
Żmien l-Ingliżi: Bidu tal-Ħakma Ngliża: noti; quiz

Z

Zwingli Ulriku - aqra dwar ir-Riforma ta' Zwingli fil-Knisja Svizzera - aqra >>>>