Websajt ta' interess għall-istudenti u l-għalliema tal-ISTORJA

Dwar din il-websajt >>>>>    |     Ara l-blog tal-Istorja mis-Sur George Calleja >>>>>>>> .
 

Daħla mill-P.E.O (<>); Sillabi: għanijiet u temi

WORKSHEETS FOR OPTION GROUPS - download a set of worksheets prepared by History (Option) teachers; In-Service Course C05/10 July 2010. Edited by Mr George Calleja EO History. (download)

Updated Syllabus Form 5 General Groups, Sept 2010: (JL >>>)  |  (Sec >>>) ara ċirkolari CMeLD 149 >>>>>

Il-Ħajja f'Malta fl-antik, Ċiviltajiet ewlenin.

Il-Medjuevu u l-Bidu tal-Kavallieri f'Malta

Il-Kavallieri, Il-Franċiżi u l-wasla ta' l-Ingliżi
Malta fi Żmien il-Ħakma Ingliża

Fittex karti ta' l-eżamijiet bir-risposti biex tirrevedi

Temi varji u preparazzjoni għall-Istudji Ambjentali

Riżorsi maħduma mill-istudenti nfushom

Riżorsi għall-istudenti
ta' HISTORY OPTION

Fittex temi varji skond l-indiċi u f'ordni alfabetiku

Website koordinata mit-taqsima tal-Istorja - Dipartiment tal-Kurrikulu u eLearning

{A}  HISTORY TEACHERS' ASSOCIATION - aqra dwar kif tista' tissieħeb fl-għaqda, aqra artikli ta' interess u aqra wkoll dwar pubblikazzjonijiet ġodda: ara l-ewwel ħarġa tan-Newsletter tal-HTA >>>>>>>>>;
 
{B}  CD ġdida L-AMBJENT MIBNI - produzzjoni tas-Sur George Calleja, Uffiċjal Edukattiv Prinċipali fid-Dipartiment tal-Kurrikulu u eLearning. Aqra iktar >>>>>>
 
{C}  Form 3 History General - STORJA TA' MALTA 1566-1800  -  ktieb ġdid għall-Form 3 Skejjel Sekondarji & Junior Lyceums - fl-iskejjel minn Settembru 2009 -  aqra iktar >>>>>
 
{D}  Form 4 History General - STORJA TA' MALTA FI ŻMIEN IL-ĦAKMA INGLIŻA  -  ktieb ġdid għall-Form 4 Skejjel Sekondarji & Junior Lyceums - fl-iskejjel minn Marzu 2011 -  aqra iktar >>>>>
 
{E}  Form 5 History General - STORJA TA' MALTA fi Sfond Ewro-Mediterranju -  Ktieb ġdid għall-Form 5 Skejjel Sekondarji & Junior Lyceums aqra iktar >>>>>
 
{F} Is-sillabi li ssibu fis-sezzjoni 'ĠENERALI' hawn fuq huma dawk li daħlu fis-seħħ minn Ottubru 2009
 
Ikkuntattjana: ibgħat email  -  l-aħħar apdejt tas-sit: Awwissu  2011