Form 3: materjal ibbażat fuq is-sillabu uffiċċjali

Is-sillabu tal-Form 3   {Skejjel Sekondarji >>>}    {Junior Lyceums >>>}
A

 

 

 

 
Il-bini tal-Belt Valletta

Għala nbniet il-Belt; il-Belt bħala ċentru amministrattiv; bini importanti fil-Belt u barra l-Belt

Noti >>>  Quiz >>>
Mill-Birgu għall-Belt Valletta - ara video edukattiv >>>>
Bini fil-Belt u Personaġġi marbuta mal-bini tal-Belt Slideshow >>> (Frank Testa) | ara video fuq You-Tube >>>
Il-bereġ tal-Belt ara ritratti >>>
Konservazzjoni u Restawr il-knisja tal-Vitorja >>>  | Santa Katarina>>> |  il-MEPA>>>
Il-Knisja Konventwali ta' S Gwann Noti >>>  | Quiz qasir>>  |
Photosynths: (a) Konkatidral ġewwa>>>>> (b) il-faċċata >>>  (c)
Knejjes u kappelli oħra fil-Belt Aqra u ara ritratti >>>
L-Arkitettura tal-Kavallieri  Ara Slide-Show >>>
l-Arkitettura fis-Sekli 16, 17 u 18 Aqra l-artiklu >>>
Mappa Interattiva tal-Belt Valletta Mappa >>>
Logħba bl-istampi dwar il-Bini tal-Kavallieri Ilgħab >>>
Quiz qasir dwar il-bini tal-Belt Valletta Ilgħab >>>
Underneath Valletta - artiklu ta' Noel Grima Aqra >>>
Preżentazzjoni dwar Valletta u l-Portijiet ara preżentazzjoni >>>>
B Id-difiża ta' Malta mill-Kavallieri  Id-difiża tal-Gżejjer  Maltin 1530-1798  Aqra n-NOTI >>>
Fortifikazzjonijiet madwar il-portijiet 1530-1566  quiz >>>
Fortifikazzjonijiet fil-Kottonera  quiz >>>
Mappa Interattiva dwar il-fortifikazzjonijiet madwar il-Portijiet  Mappa Interattiva >>>
Il-Forti Manoel ara photosynth >>>>>
Fortifikazzjonijiet madwar il-kosta   quiz >>>
It-torrijiet ta' Wignacourt: San Luċjan, S Tumas, Sta Marija, Wignacourt u Tal-Grazzja. Aqra >>>
It-Torri ta' Wignacourt San Pawl il-Baħar Aqra >>>
Torri Santa Marija Kemmuna Aqra >>>
Torri San Luċjan - Marsaxlokk Aqra >>>
Torri Sant Agata Aqra >>>
Il-Batterija ta' Sta Marija - Kemmuna Aqra >>>
It-Torrijiet ta' De Redin - Noti Noti >>>
It-Torrijiet ta' De Redin - lista Fittex >>>
Torri tad-Dwejra Aqra >>>
fortifikazzjoni f'Għawdex; il-Forti Chambray  Aqra >>>
Il-Fortizza Garzes fl-Imġarr Għawdex Aqra  >>>
Preservazzjoni u restawr Aqra dwar ir-restawr
Logħba bl-istampi dwar il-fortifikazzjonijiet Ilgħab >>>
Fortifikazzjonijiet prinċipali tal-Kavallieri {ara l-website FORTRESS EXPLORER għal informazzjoni} Fittex >>>>
C It-tmexxija tal-Kavallieri Xogħlijiet u Mpjiegi fi Żmien il-Ħakma tal-Kavallieri Aqra noti >>>
L-Ordni qawwa fuq il-baħar:  Aqra n-NOTI >>>
L-Ordni qawwa fuq il-baħar: Aħdem it-Taħriġ>>>
Trasport ta' Żmien il-Kavallieri il-Brigantin>>>
Proġetti importanti tal-Kavallieri NOTI >>> |  Slideshow >>>
Proġett - l-Akwedott Quiz >>>  |   NOTI >>>  |  Clip fuq il-YouTube dwar il-funtana ta' Wingnacourt>>>>>
Wignacourt & the Caravaggio read >>>>
Restawr ta' l-Imdina NOTI >>> | Quiz >>> |
Slideshow >>>>>
Terremot 1693 u Restawr li sar wara Aqra >>>>>
Arti fi Żmien il-Kavallieri Caravaggio >>>
L-arazzi ta' Perellos - (tapestries) aqra dwar ir-restawr >>>
Konfoffa ta’ l-ilsiera Noti&Taħriġ >>> | Quiz
Irvell tal-Qassisin: Noti&Taħriġ >>|Quiz>>
Il-Qagħda tal-Maltin taħt il-Kavallieri (M Claire Zammit) Aħdem Worksheet >>>
It-Tmexxija tal-Kavallieri (Marie Claire Zammit) Ara noti >>>
L-Inkwiżizzjoni f'Malta - sensiela ta' FAQ aqra FAQ >>>
Faċilitajiet fil-Port mibnija mill-Kavallieri aqra >>>>
Il-Palazz ta' Sant' Anton ara preżentazzjoni >>>>>
D Il-Franċiżi f'Malta Il-Franċiżi f'Malta Noti &Taħriġ >>>
Il-wasla tal-Franċiżi  Quiz >>>
It-tmexxija u r-Riformi  Quiz >>>
Ir-Rewwixta tal-Maltin  Quiz >>>
L-Imblokk  Quiz >>>
Mikiel Anton Vassalli  Quiz >>>  | aqra dwar >>>>
Kif Malta għaddiet taħt l-Ingliżi  Quiz >>>
E

 

 

Bliet u Rħula qodma Żvilupp tal-Bliet u Rħula Maltin Aqra NOTI >>>
L-Imdina Aqra NOTI >>>
Il-Birgu NOTI >>>Artiklu bl-Ingliż>>>
Rabat u ċ-Cittadella Għawdex;   Aqra NOTI >>>
Kuntrast bejn bliet u rħula qodma Quiz >>>
Il-karatteristiċi tar-raħal Malti quiz qasir >>>
Il-Qalba tar-raħal Quiz qasir >>>
Subborgi Quiz qasir >>>
F Fieldwork: Belt Valletta Noti biex jinħadmu waqt fieldwork fil-Belt Valletta Noti għall-printing; risposti tal-fieldwork (<>)
G Worksheets Aħdem dawn il-Worksheets, u ara r-risposti t-tajbin Sib in-numru tal-Worksheet (<>)
H Reviżjoni Study Quizzes għall-Form 3s Quiz A >>|Quiz B >>|Quiz C >>
I Kronoloġija  Loba bit-tema tal-kronoloġija Game A >>>, Game B >>>
J Varji Lista tal-Granmastri - Fittex >>>>>  |  Nostalgic Valletta - see presentation >>>>
K Textbook {STORJA ta' MALTA 1566 - 1800}: Textbook għall-Form 3 (<aqra iktar>)