Form 2 -  materjal ibbażat fuq is-sillabu uffiċċjali :                         (il-Medjuevu: Għarab, Normanni, Anġuvini, Aragoniżi, il-Kavallieri sa l-1565)

A

Sillabi

Skejjel Sekondarji

Junior Lyceums

<><><><>

B

L-istorja

X’nitgħallmu mill-Istorja? X’inhi l-Istorja? Kif nitgħallmuha? Kronoloġija, Empatija

Aqra

C

Kunċett taż-Żmien Worksheet dwar il-Kunċett taż-Żmien adattata għall-istudenti tal-Form 2 Aħdem

D

Fdalijiet Medjevali Aqra dwar il-fdalijiet Medjevali prinċipali li jinsabu fil-Gzejjer Maltin Fittex

E

L-isfond Ewropew

(a) il-Medju Evu - tagħrif fuq riċerka ta' F Testa

Aqra

(b) In-Normanni: oriġini, espansjoni u miġja f'Malta (riċerka ta' Franck Testa) Aqra
(a) in-Normanni fl-Ewropa: Noti;

(b) in-Normanni fi Sqallija u Malta :

Noti; Taħriġ; Quiz

(c) Sistema Fewdali

 Aqra

(d) L-Imperu Aragoniż

NotiQuiz

(e) Rinaxximent (Aqra tagħrif riċerkat minn F Testa)

Noti; Quiz; Preżentazzjoni

(f) Toroq ġodda lejn il-Lvant u l-Punent ; Invenzjonijiet ġodda

(Noti) (Taħriġ) (Quiz)

(g) Ir-Riforma Protestanta fl-Ewropa

Noti

F

It-tmexxija Politika u l-ħajja Maltija 

(a) Forom ta’ gvern; tmexxija ta' Malta fil-Medjuevu

Noti; Quiz1; Quiz2

(b) Iċ-ċensiment ta’ Ġilbertu

Noti & Figuri

(c) Cardona u Monroy

(Aħdem

(d) Malta, il-Fewdaliżmu u Monroi.

Aqra artiklu

(e) Dejma-  Lista tal-Milizja 1419; kitba ta' studenta>>>

Quiz

(f)  Il-Kumpanija tad-Dejma ta' Bir Miftuħ - minn Paul Farrugia

Aqra >>>

(g) Attakki mill-Misilmin

Quiz

(h) Ekonomija, Biedja u Sajd

Noti; Quiz

G

Il-Kavallieri  (Quiz)

Il-Kruċjati

Noti | Preżentazzjoni

Bidu tal-Kavallieri ta' San Ġwann: minn Ġerusalemm sa Malta

Aqra Noti; quiz qasir

Il-Ħakma ta' l-Ordni 1530-1565:   

Aqra Noti;
Ara slideshow

L-Assedju l-Kbir       (Ara video clip dwar l-armamenti li ntużaw >>>>>) (Ara video dwar l-Assedju >>>) (Għala t-Torok Attakkaw likl Malta - ara video>>)

NotiTaħrig
Ara video fuq il-You-Tube >>>

H

Nitgħallmu bl-istejjer

Storja dwar id-Dejma: Nazju u d-Dejma

Aqra l-istorja

Storja dwar il-Fewdaliżmu: Pawlu u l-Fewdaliżmu

Aqra l-istorja

I

Reviżjoni

Sensiela ta' karti għar-reviżjoni bit-tweġibiet

1,  2,  3,  4

J

Worksheet Aħdem worksheet dwar IL-MEDJUEVU u wara ikkoreġi x-xogħol inti stess

Worksheet
Risposti

K

Studju Study Quiz - reviżjoni tax-xogħol fil-Form 2

(<>)

L

Kronoloġija Quizzes b'tema ta' kronoloġija

GameA, GameB

M

Fieldwork & Treasure Hunt
  • Aqra dwar klassi Form 2 li marru jagħmlu l-fieldwork u t-Treasure Hunt (<>)
  • Aqra rapport ta' Bjorn Farrugia (<>), Sean Zammit (<>) u Ian Brincat (<>) studenti Form 2

(a) Fielwork Notes
(b) Treasure Hunt

N

Knisja S Girgor Work Directive biex jinħadmu waqt zjara edukattiva fil-Knisja Medjevali ta' San Girgor fiz-Zejtun - ippreparata minn Alex Cutajar.

(<>)

O

Preżentazzjoni Ara preżentazzjoni powerpoint dwar l-għażla tal-Istorja bħala suġġett option fil-Form 3

(<>)